FILHARMONIA W WAŁBRZYCHU

Idea projektu ma swoje podstawy w tradycji europejskiej urbanistyki, polegającej na historycznej kontynuacji zabudowy i logicznego, wyważonego wiązania przeszłosci ze wspołczesnymi środkami architektonicznej ekspresji.  Projekt Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górnikow jest nie tylko nowoczesnym budynkiem, siedzibą Filharmonii Sudeckiej, mającym swoje źrodło w wałbrzyskiej tradycji, lecz również próbą odbudowania tkanki urbanistyczno-architektonicznej istniejącej w przeszłości i mającej pełne uzasadnienie w dzisiejszej rzeczywistości. Nasza propozycja zawiera nie tylko wszystkie elementy obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego i zaleceń konserwatorskich, lecz stara się poszerzyć je o nowe elementy architektoniczno-urbanistyczne. Proponujemy odtworzenie placu istniejącego w przeszłości, na miejscu obecnego naziemnego parkingu, połączonego z drugim wejściem do Centrum Kultury, jak równieżodrestaurowanie nie tylko istniejacej elewacjii, lecz wiekszości stniejącej częsci dawnego Górniczego Domu Kultury, który jest przykładem przedwojennego modernizmu.

powrót

OPIS

III MIEJSCE